Udogodnienia
  • Nowy zakład o mocy produkcyjnej 50 000 ton, zwiększający naszą łączną moc produkcyjną do 80 000 ton
  • W pełni zautomatyzowany proces
  • Efektywność operacyjna oraz wyższa efektywność energetyczna
x
Our website uses cookies to help improve your user experience. By using the Web site, you confirm that you accept their use. We hope you agree. Use of Cookie Policy. Close