Η εμπειρία του ανήκειν σε έναν μεγάλο όμιλο

Ο Όμιλος SOJA DE PORTUGAL, που δραστηριοποιείται από το 1943, επιχειρεί στον κλάδο των γεωργικών τροφίμων και έχει παρουσία στους εξής σημαντικούς τομείς: Διατροφή ζώων, Πουλερικά, Συλλογή, διαχείριση και ανάκτηση ζωϊκών προϊόντων.

Έχοντας στο δυναμικό του ορισμένες από τις πλέον σημαντικές εταιρείες του γεωργοβιομηχανικού τομέα της Πορτογαλίας, όπως οι SORGAL, AVICASAL και SAVINOR, ο Όμιλος έχει επενδύσει σε ισχυρά εμπορικά σήματα.

Ως εκ τούτου, έχει κατορθώσει να κατακτήσει ηγετικές θέσεις στην εγχώρια αγορά, καθώς και να κερδίσει μερίδιο στις ξένες αγορές.

Παράλληλα με την εξαιρετικά καινοτόμο και δυναμική οικονομική και επιχειρηματική της δραστηριότητα, η SOJA DE PORTUGAL ασχολείται διαρκώς και έχει επίγνωση της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης της.

Όλες οι επενδύσεις θεωρούνται εξαιρετικά αναγκαίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων, όπου τα οφέλη είναι εμφανή και εκτιμώνται από όλους όσοι ζουν εκεί.

Μάθετε περισσότερα για τη SOJA DE PORTUGAL

 

Ο Όμιλος SOJA DE PORTUGAL, που δραστηριοποιείται από το 1943, επιχειρεί στον κλάδο των γεωργικών τροφίμων και έχει παρουσία στους εξής σημαντικούς τομείς: Διατροφή ζώων, Πουλερικά, Συλλογή, διαχείριση και ανάκτηση ζωϊκών προϊόντων.

Έχοντας στο δυναμικό του ορισμένες από τις πλέον σημαντικές εταιρείες του γεωργοβιομηχανικού τομέα της Πορτογαλίας, όπως οι SORGAL, AVICASAL και SAVINOR, ο Όμιλος έχει επενδύσει σε ισχυρά εμπορικά σήματα.

Ως εκ τούτου, έχει κατορθώσει να κατακτήσει ηγετικές θέσεις στην εγχώρια αγορά, καθώς και να κερδίσει μερίδιο στις ξένες αγορές.

Παράλληλα με την εξαιρετικά καινοτόμο και δυναμική οικονομική και επιχειρηματική της δραστηριότητα, η SOJA DE PORTUGAL ασχολείται διαρκώς και έχει επίγνωση της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης της.

Όλες οι επενδύσεις θεωρούνται εξαιρετικά αναγκαίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων, όπου τα οφέλη είναι εμφανή και εκτιμώνται από όλους όσοι ζουν εκεί.

Η εμπειρία του ανήκειν σε έναν μεγάλο όμιλο

Ο κόσμος της Soja de Portugal 

Sorgal SA + Avicasal SA + Savinor SA = Μαζί είμαστε πιο δυνατοί

Ο κόσμος της Soja de Portugal 
x
Our website uses cookies to help improve your user experience. By using the Web site, you confirm that you accept their use. We hope you agree. Use of Cookie Policy. Close