Καινοτομία

Η διαδικασία καινοτομίας μας 

Προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή με προνοητικό και ευέλικτο τρόπο. Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς μοχλούς της SOJA DE PORTUGAL και της AQUASOJA είναι η καινοτομία. Για τον λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει διάφορες συνεργασίες με το πέρασμα του χρόνου, με σκοπό την επίτευξη σταθερής προόδου με οδηγό τα πιο απαιτητικά πρότυπα Έρευνας και Ανάπτυξης. Παράλληλα, η SOJA DE PORTUGAL πιστεύει στην ανοιχτή καινοτομία, υλοποιώντας έργα όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και μέσω ενός δικτύου προμηθευτών, επιστημονικών ινστιτούτων και άλλων συνεργατών. Έτσι έχουμε πετύχει να πρωτοστατούμε στις σημαντικές τάσεις του κλάδου.

Μάθετε περισσότερα για την πολιτική καινοτομίας της SOJA DE PORTUGAL:

http://sojadeportugal.pt/en/sobre/inovacao_115/

Η διαδικασία καινοτομίας μας 
x
Our website uses cookies to help improve your user experience. By using the Web site, you confirm that you accept their use. We hope you agree. Use of Cookie Policy. Close