Εγκαταστάσεις
  • Νέα μονάδα με ικανότητα παραγωγής 50.000 τόνων, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη συνολική ικανότητα παραγωγής μας σε 80.000 τόνους
  • Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία
  • Λειτουργικότητα και υψηλότερη απόδοση ενέργειας
x
Our website uses cookies to help improve your user experience. By using the Web site, you confirm that you accept their use. We hope you agree. Use of Cookie Policy. Close