Doświadczenie w integracji w ramach większej grupy

Grupa SOJA DE PORTUGAL, aktywna na rynku od 1943 r., działa w przemyśle rolno-spożywczym i jest obecna w dużych sektorach, jak żywienie zwierząt, drobiarstwo oraz gromadzenie, przetwarzanie i odzyskiwanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Obejmując jedne z najbardziej istotnych spółek w portugalskim sektorze rolno-spożywczym, takie jak Sorgal, Avicasal i Savinor, grupa zainwestowała w silne marki. Osiągnęła więc pozycję lidera na rynku krajowym, jak również wzrost udziałów w rynku zagranicznym. Równolegle do swojej wysoce innowacyjnej i dynamicznej działalności gospodarczej oraz biznesowej, Soja de Portugal w pełni świadomie koncentruje się na zagadnieniach odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Wszystkie inwestycje są postrzegane jako niezbędne w zakresie poprawy jakości życia w społecznościach lokalnych, w których korzyści są wyraźnie widoczne i doceniane przez wszystkich mieszkańców.

Dowiedz się więcej o SOJA DE PORTUGAL

www.sojadeportugal.pt

Doświadczenie w integracji w ramach większej grupy

Świat Soja de Portugal 

Sorgal SA + Avicasal SA + Savinor SA = Razem jesteśmy silniejsi

Świat Soja de Portugal 
x
. Close