AQUASOJA

Inteligentne rozwiązania w zakresie karmy dla ryb od 1989 r. 

1

2016

Budowa nowego zakładu o łącznej mocy produkcyjnej 50 000 ton 

2

2002

Ukończenie zakładowego systemu automatyzacji o łącznej zdolności produkcyjnej 20 000 ton rocznie 

3

2001  

Rozpoczęcie eksportu do Europy i Afryki Północnej 

4

1993  

Budowa naszego pierwszego zakładu w Ovar 

5

1989  

Rozpoczęcie projektu po podpisaniu umowy naukowo-technicznej z Instytutem Nauk Biomedycznych im. Abla Salazara 

x
. Close