AQUASOJA

Inteligentne rozwiązania w zakresie karmy dla ryb od 1989 r. 

1

Budowa nowego zakładu o łącznej mocy produkcyjnej 50 000 ton 

2

Ukończenie zakładowego systemu automatyzacji o łącznej zdolności produkcyjnej 20 000 ton rocznie 

3

Rozpoczęcie eksportu do Europy i Afryki Północnej 

4

Budowa naszego pierwszego zakładu w Ovar 

5

Rozpoczęcie projektu po podpisaniu umowy naukowo-technicznej z Instytutem Nauk Biomedycznych im. Abla Salazara 

x
. Close